ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Nové Strašecí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Nové Strašecí
(4) Adresa sídla:
Komenského náměstí 201
27101 Nové Strašecí
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-542043339/0800
(CZ65 0800 0000 1905 4204 3339)
(6) IČ: Nápověda
00244155
(7) DIČ: Nápověda
CZ00244155
    Kód obce:
542164
   Zkratka subjektu:
NoveStr
(4) Email:
podatelna.novestraseci@obecni-urad.net
[podatelna]
podatelna@novestraseci.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.novestraseci.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420313572421
[stolní]
+420313572420
[fax]
+420313572512
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 18:00
Pátek: 10:00 - 14:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 15.10.2012 11:04:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English