ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Žerotín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Žerotín
(4) Adresa sídla:
Žerotín 95
44001 Žerotín
(4) Doručovací adresa:
Žerotín 95
440 0 Louny 1
(5) Bankovní spojení:
7229-481/0100
(CZ54 0100 0072 2900 0000 0481)
(6) IČ: Nápověda
00556505
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
543012
   Zkratka subjektu:
ZerotinLo
(4) Email:
obeczerotin@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ouzerotin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420415694125
[stolní]
+420415694147
[fax]
+420725061113
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 16:00 - 18:00
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 29.06.2012 13:40:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English