ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Horní Planá

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Horní Planá
(4) Adresa sídla:
Náměstí 54
38226 Horní Planá
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1800129544/0600
(CZ68 0600 0000 0018 0012 9544)
(6) IČ: Nápověda
00245895
(7) DIČ: Nápověda
CZ00245895
    Kód obce:
545511
   Zkratka subjektu:
HORNPLAN
(4) Email:
mu@horniplana.cz
[oficiální]
podatelna@horniplana.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.horniplana.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
380724410
[stolní]
380724420
[fax]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:53:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English