ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Velešín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Velešín
(4) Adresa sídla:
náměstí J. V. Kamarýta 76
38232 Velešín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1002006099/5500
(CZ13 5500 0000 0010 0200 6099)
(6) IČ: Nápověda
00246174
(7) DIČ: Nápověda
CZ00246174
    Kód obce:
545821
   Zkratka subjektu:
VELESIN
(4) Email:
mesto@velesin.cz
[oficiální]
podatelna@velesin.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.velesin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420380331541
[stolní]
+420380332787
[stolní]
+420380331680
[stolní]
+420380331541
[fax]
+420739026248
[mobilní]
+420723962575
[mobilní]
+420603530254
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 14:30
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 14:30
Pátek: 07:00 - 14:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:46:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English