ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC LITÍČ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC LITÍČ
(4) Adresa:
Litíč 50
54401 Litíč
(5) Bankovní spojení:
1189728349/0800
(CZ41 0800 0000 0011 8972 8349)
(6) IČ: Nápověda
00581046
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
546470
   Zkratka subjektu:
Litic
(4) Email:
litic@litic.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.litic.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420603879221
[mobilní]
+420499694127
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 09:00 - 11:00
  14:00 - 17:00
 
garant dat: lmuzikova@czp, poslední úprava: 10.07.2019 10:51:26
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English