ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Nová Bystřice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Nová Bystřice
(4) Adresa sídla:
Mírové nám. 58
37833 Nová Bystřice
(4) Doručovací adresa:
Mírové nám. 58
378 3 Nová Bystřice
(5) Bankovní spojení:
603137399/0800
(CZ70 0800 0000 0006 0313 7399)
(6) IČ: Nápověda
00247138
(7) DIČ: Nápověda
CZ00247138
    Kód obce:
546798
   Zkratka subjektu:
NOVABYST
(4) Email:
tajemnik@novabystrice.cz
[oficiální]
starosta@novabystrice.cz
[oficiální]
mistostarosta@novabystrice.cz
[oficiální]
podatelna@novabystrice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.novabystrice.cz/uredni-deska/povinne.php
[řešení životních situací]
http://www.novabystrice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
384386206
[stolní]
384386284
[stolní]
384386332
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:50:33
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English