ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dobroměřice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dobroměřice
(4) Adresa:
Pražská 53
44001 Dobroměřice
(5) Bankovní spojení:
20124-481/0100
(CZ38 0100 0201 2400 0000 0481)
(6) IČ: Nápověda
00831786
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
546861
   Zkratka subjektu:
Dbromerice
(4) Email:
starosta@dobromerice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dobromerice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420415679326
[stolní]
+420415679326
[fax]
+420415679289
[stolní]
+420724148313
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 11:30
  12:00 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 27.06.2013 09:45:23
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English