ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vršovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vršovice
(4) Adresa sídla:
Vršovice 74
44001 Vršovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
16627-481/0100
(CZ57 0100 0166 2700 0000 0481)
(6) IČ: Nápověda
00831841
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
546887
   Zkratka subjektu:
Vrsovice
(4) Email:
obecvrsovice@obecvrsovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecvrsovice.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420415676120
[stolní]
+420415676050
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 10:00
Úterý: 17:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 10:00
Čtvrtek: 17:00 - 19:00
 
garant dat: adm_vrsovice@czp, poslední úprava: 09.05.2015 22:32:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English