ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC LIBCHYNĚ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC LIBCHYNĚ
(4) Adresa sídla:
Libchyně 63
54901 Libchyně
(4) Doručovací adresa:
Libchyně 4
54901 Nové Město nad Metují 1
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00654094
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
547701
   Zkratka subjektu:
Libchyne
(4) Email:
obeclibchyne@atlas.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.libchyne.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420608473898
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 19:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English