ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC OBĚDOVICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC OBĚDOVICE
(4) Adresa:
Obědovice 15
50351 Obědovice
(5) Bankovní spojení:
5000000759/8040
(CZ06 8040 0000 0050 0000 0759)
(6) IČ: Nápověda
00653471
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548065
   Zkratka subjektu:
Obedovice
(4) Email:
obec@obedovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obedovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495451744
[stolní]
+420723437109
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 18:00 - 20:00
Středa: 14:00 - 16:00
Čtvrtek: 14:00 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:14:29
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English