ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC ROHENICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC ROHENICE
(4) Adresa sídla:
Rohenice 62
51771 Rohenice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
21925571/0100
(CZ05 0100 0000 0000 2192 5571)
(6) IČ: Nápověda
00579246
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548669
   Zkratka subjektu:
Rohenice
(4) Email:
ou.rohenice@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.rohenice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494661269
[stolní]
+420604532786
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 11:55:36
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English