ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC PRORUBY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC PRORUBY
(4) Adresa sídla:
Proruby 60
51741 Proruby
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1240019389/0800
(CZ50 0800 0000 0012 4001 9389)
(6) IČ: Nápověda
00579173
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548758
   Zkratka subjektu:
Proruby
(4) Email:
obec.proruby@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420494546009
[stolní]
+420732722622
[mobilní]
+420494546009
[fax]
    Úřední hodiny:
Sobota: 09:30 - 10:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:13:34
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English