ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC JAHODOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC JAHODOV
(4) Adresa:
Jahodov 1
51601 Jahodov
(5) Bankovní spojení:
23226571/0100
(CZ03 0100 0000 0000 2322 6571)
(6) IČ: Nápověda
00579297
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548782
   Zkratka subjektu:
Jahodov
(4) Email:
obec.jahodov@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.inu.cz/jahodov
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494533513
[stolní]
+420605214211
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 15:00 - 17:00
 
garant dat: ePusa@czp, poslední úprava: 16.06.2010 15:08:26
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English