ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC DÍLCE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC DÍLCE
(4) Adresa sídla:
Dílce 7
50601 Dílce
(4) Doručovací adresa:
Dílce 4
50601 Jičín 1
(5) Bankovní spojení:
23128541/0100
(CZ71 0100 0000 0000 2312 8541)
(6) IČ: Nápověda
00578304
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
549118
   Zkratka subjektu:
Dilce
(4) Email:
ivan.lev@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dilce.e-obec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493524219
[stolní]
+420724091359
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Sobota: 18:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:14:31
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English