ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC RAŠÍN

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC RAŠÍN
(4) Adresa sídla:
Rašín 11
50801 Rašín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
25529541/0100
(CZ14 0100 0000 0000 2552 9541)
(6) IČ: Nápověda
00578517
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
549274
   Zkratka subjektu:
Rasin
(4) Email:
ou.rasin@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.podchlumi.cz/rasin/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420733394848
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 19:00 - 20:00
 
garant dat: adm_rasin@czp, poslední úprava: 30.11.2015 11:01:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English