ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Krásná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Krásná
(4) Adresa:
Krásná 287
73904 Krásná
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00577022
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
549673
   Zkratka subjektu:
KrasnaFr
(4) Email:
ou@obec-krasna.cz
[podatelna]
ou@obec-krasna.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-krasna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420558692205
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 16:15
Středa: 08:00 - 16:30
 
garant dat: adm_KrasnaFr@czp, poslední úprava: 09.10.2020 09:56:36
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English