ePUSA
 
Vyhledávání:

Městys Lhenice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městys
(1) Ofic. název subjektu:
Městys Lhenice
(4) Adresa sídla:
Školní 124
38402 Lhenice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
661613349/0800
(CZ87 0800 0000 0006 6161 3349)
(6) IČ: Nápověda
00250546
(7) DIČ: Nápověda
CZ00250546
    Kód obce:
550361
   Zkratka subjektu:
LHENICE
(4) Email:
kultura@lhenice.cz
[oficiální]
obec@lhenice.cz
[oficiální]
starosta@lhenice.cz
[oficiální]
matrika@lhenice.cz
[oficiální]
technik@lhenice.cz
[oficiální]
ucetni@lhenice.cz
[oficiální]
e-podatelna@lhenice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.lhenice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420388321102
[stolní]
+420388321104
[stolní]
+420388321297
[fax]
+420388321297
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:00
Středa: 07:00 - 17:00
Pátek: 07:00 - 13:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 06.02.2013 13:00:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English