ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Volary

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Volary
(4) Adresa:
Náměstí 25
38451 Volary
(5) Bankovní spojení:
3489460267/0100
(CZ03 0100 0000 0034 8946 0267)
(6) IČ: Nápověda
00250830
(7) DIČ: Nápověda
CZ 00250830
    Kód obce:
550671
   Zkratka subjektu:
VOLARY
(4) Email:
mesto.volary@wo.cz
[oficiální]
mesto.volary@wo.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.mestovolary.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420388333151
[stolní]
+420388302203
[stolní]
+420388333238
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 19.11.2013 07:15:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English