ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Bavorov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Bavorov
(4) Adresa sídla:
Náměstí Míru 1
38773 Bavorov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
680333369/0800
(CZ66 0800 0000 0006 8033 3369)
(6) IČ: Nápověda
00250945
(7) DIČ: Nápověda
CZ00250945
    Kód obce:
550809
   Zkratka subjektu:
BAVOROV
(4) Email:
jarosova@bavorov.cz
[podatelna]
bavorov@seznam.cz
[oficiální]
starosta@bavorov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.bavorov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420383390201
[stolní]
+420383390202
[stolní]
+420383390187
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 11:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:56:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English