ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Bechyně

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Bechyně
(4) Adresa sídla:
nám. T. G. Masaryka 2
39165 Bechyně
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-701467359/0800
(CZ51 0800 0000 1907 0146 7359)
(6) IČ: Nápověda
00252069
(7) DIČ: Nápověda
CZ00252069
    Kód obce:
552054
   Zkratka subjektu:
BECHYNE
(4) Email:
posta@mestobechyne.cz
[oficiální]
tajemnik@mestobechyne.cz
[oficiální]
starosta@mestobechyne.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mestobechyne.cz/cz/urad-samosprava/mestsky-urad/zivotni-situace/
[řešení životních situací]
http://www.mestobechyne.cz/cz/urad-samosprava/povinne-informace/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.mestobechyne.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420381211012
[stolní]
+420381213389
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:56:51
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English