ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Domažlice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Domažlice
(4) Adresa sídla:
náměstí Míru 1
Město
34401 Domažlice
(4) Doručovací adresa:
náměstí Míru 1
Město
34420 Domažlice 1
(5) Bankovní spojení:
109782579/0300
(CZ04 0300 0000 0001 0978 2579)
19/0600
(CZ86 0600 0000 0000 0000 0019)
(6) IČ: Nápověda
00253316
(7) DIČ: Nápověda
CZ00253316
    Kód obce:
553425
   Zkratka subjektu:
Domazlice
(4) Email:
podatelna@mesto-domazlice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
https://www.domazlice.eu
[oficiální]
https://www.domazlice.eu/urad/zivotni-situace/
[řešení životních situací]
https://www.domazlice.eu/urad/uredni-deska/
[elektronická úřední deska]
https://www.domazlice.eu/urad/elektronicka-podatelna/
[podatelna]
(4) Telefon:
+420379719112
[stolní]
+420379719111
[stolní]
+420379722763
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: psvatek@czp, poslední úprava: 19.06.2023 16:23:42
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English