ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Kdyně

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Kdyně
(4) Adresa sídla:
Náměstí 1
34506 Kdyně
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
108563737/0300
(CZ33 0300 0000 0001 0856 3737)
109450128/0300
(CZ92 0300 0000 0001 0945 0128)
(6) IČ: Nápověda
00253464
(7) DIČ: Nápověda
CZ00253464
    Kód obce:
553786
   Zkratka subjektu:
KDYNE
(4) Email:
kralova@radnice.kdyne.cz
[oficiální]
tajemnice@radnice.kdyne.cz
[oficiální]
podatelna@radnice.kdyne.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.kdyne.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379413512
[stolní]
+420379413550
[fax]
+420379413511
[stolní]
+420379413513
[stolní]
+420724187666
[mobilní]
+420725041364
[mobilní]
+420776692677
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 12:03:45
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English