ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mířkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mířkov
(4) Adresa:
Mířkov 77
34601 Mířkov
(5) Bankovní spojení:
761446349/0800
(CZ86 0800 0000 0007 6144 6349)
(6) IČ: Nápověda
00572659
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572659
    Kód obce:
553956
   Zkratka subjektu:
Mirkov
(4) Email:
obec@mirkov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mirkov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379493152
[fax]
+420379493152
[stolní]
+420379493108
[domů]
+420723987617
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: adm_Mirkov@czp, poslední úprava: 24.07.2023 07:27:58
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English