ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Staňkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Staňkov
(4) Adresa sídla:
náměstí T. G. Masaryka 35
Staňkov I
34561 Staňkov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
520321/0100
(CZ41 0100 0000 0000 0052 0321)
(6) IČ: Nápověda
00253766
(7) DIČ: Nápověda
CZ00253766
    Kód obce:
554294
   Zkratka subjektu:
STANKOV
(4) Email:
holecek@mestostankov.cz
[oficiální]
tajemnik@mestostankov.cz
[oficiální]
podatelna@mestostankov.cz
[podatelna]
starosta@mestostankov.cz
[oficiální]
mistostarosta@mestostankov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mestostankov.eu/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379492125
[fax]
+420379492411
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 12:00
  12:30 - 17:00
Úterý: 07:00 - 12:00
  12:30 - 14:30
Středa: 07:00 - 12:00
  12:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 12:00
  12:30 - 14:30
Pátek: 07:00 - 12:00
  12:30 - 14:30
 
garant dat: adm_STANKOV@czp, poslední úprava: 21.01.2015 14:38:30
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English