ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dolní Brusnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dolní Brusnice
(4) Adresa sídla:
Dolní Brusnice 17
54472 Dolní Brusnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
7934010247/0100
(CZ09 0100 0000 0079 3401 0247)
(6) IČ: Nápověda
60153415
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
554863
   Zkratka subjektu:
DlnBrsnice
(4) Email:
obec.dolnibrusnice@worldonline.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sweb.cz/dolbrusnice/
[oficiální]
(4) Telefon:
499391100
[stolní]
724180059
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:41:05
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English