ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Kašperské Hory

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Kašperské Hory
(4) Adresa sídla:
Náměstí 1
34192 Kašperské Hory
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
822690389/0800
(CZ76 0800 0000 0008 2269 0389)
(6) IČ: Nápověda
00255645
(7) DIČ: Nápověda
CZ00255645
    Kód obce:
556432
   Zkratka subjektu:
KASPHORY
(4) Email:
urad@kasphory.cz
[oficiální]
(4) WWW:
https://www.kasphory.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376503411
[stolní]
+420376582582
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: adm_kasphory@czp, poslední úprava: 17.01.2019 15:10:06
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English