ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lukoveček

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lukoveček
(4) Adresa sídla:
Přílepská 120
76316 Lukoveček
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
/0800
(CZ61 0800 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
70871264
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
557145
   Zkratka subjektu:
Lukovecek
(4) Email:
oulukovecek@tiscali.cz
[podatelna]
obec-lukovecek@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.volny.cz/obec-lukovecek
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577158396
[stolní]
+420577158394
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 13:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:46:35
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English