ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Dobřany

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Dobřany
(4) Adresa sídla:
Náměstí T. G. M. 1
33441 Dobřany
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
9005-1223361/0100
(CZ10 0100 0090 0500 0122 3361)
(6) IČ: Nápověda
00256552
(7) DIČ: Nápověda
CZ00256552
    Kód obce:
557676
   Zkratka subjektu:
DOBRANY
(4) Email:
dobrany@dobrany.cz
[oficiální]
podatelna@dobrany.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.dobrany.cz/mestsky-urad/povinne-informace/
[řešení životních situací]
http://www.dobrany.cz
[podatelna]
http://www.dobrany.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377195811
[fax]
+420377195831
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:15 - 18:00
Středa: 07:15 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 09:38:21
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English