ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hromnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hromnice
(4) Adresa sídla:
Hromnice 60
33011 Hromnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00257800
(7) DIČ: Nápověda
CZ00257800
    Kód obce:
558915
   Zkratka subjektu:
Hromnice
(4) Email:
hromnice@hromnice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hromnice.cz
[oficiální]
http://hromnice@hromnice.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420377959383
[fax]
+420722930058
[mobilní]
+420377959155
[stolní]
+420724379216
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  15:00 - 19:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00
  15:00 - 18:00
 
garant dat: adm_Hromnice@czp, poslední úprava: 02.11.2018 08:54:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English