ePUSA
 
Vyhledávání:

Městys Chodová Planá

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městys
(1) Ofic. název subjektu:
Městys Chodová Planá
(4) Adresa sídla:
Pohraniční stráže 129
34813 Chodová Planá
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1980728359/0800
(CZ88 0800 0000 0019 8072 8359)
(6) IČ: Nápověda
00259861
(7) DIČ: Nápověda
CZ00259861
    Kód obce:
560901
   Zkratka subjektu:
CHODPLAN
(4) Email:
vonesova@chodovaplana.cz
[oficiální]
starosta@chodovaplana.cz
[oficiální]
mistostarosta@chodovaplana.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.chodovaplana.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420374798464
[fax]
+420374798303
[stolní]
+420374798464
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: ADM_CHODPLAN@czp, poslední úprava: 10.07.2018 10:12:45
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English