ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Planá

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Planá
(4) Adresa:
náměstí Svobody 1
34815 Planá
(5) Bankovní spojení:
/8030
(CZ22 8030 0000 0000 0000 0000)
429704/0600
(CZ82 0600 0000 0000 0042 9704)
1980720349/0800
(CZ48 0800 0000 0019 8072 0349)
(6) IČ: Nápověda
00260096
(7) DIČ: Nápověda
CZ00260096
    Kód obce:
561134
   Zkratka subjektu:
PLANA
(4) Email:
tajemnice@muplana.cz
[oficiální]
epodatelna@muplana.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.plana.cz/mestsky-urad/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420374752910
[stolní]
+420374752912
[stolní]
+420374752929
[fax]
+420374752911
[stolní]
+420374752917
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 26.06.2017 09:42:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English