ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Trpísty

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Trpísty
(4) Adresa:
Trpísty 18
34901 Trpísty
(5) Bankovní spojení:
108207476/0300
(CZ75 0300 0000 0001 0820 7476)
(6) IČ: Nápověda
00573710
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
561291
   Zkratka subjektu:
Trpisty
(4) Email:
trpisty@wo.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://trpisty.estranky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724183670
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 15:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 09:00
  16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:33:43
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English