ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC RAČICE NAD TROTINOU

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC RAČICE NAD TROTINOU
(4) Adresa sídla:
Račice nad Trotinou 70
50303 Račice nad Trotinou
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1080862309/0800
(CZ75 0800 0000 0010 8086 2309)
(6) IČ: Nápověda
00653365
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570702
   Zkratka subjektu:
RccTrtinou
(4) Email:
obec@racicenadtrotinou.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.racicenadtrotinou.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725532094
[mobilní]
+420495426179
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 18:00 - 20:00
 
garant dat: adm_RccTrtinou@czp, poslední úprava: 08.04.2016 16:52:51
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English