ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC SMIDARY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC SMIDARY
(4) Adresa sídla:
Náměstí Prof. Babáka 106
50353 Smidary
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
4021511/0100
(CZ37 0100 0000 0000 0402 1511)
(6) IČ: Nápověda
00269549
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570869
   Zkratka subjektu:
SMIDARY
(4) Email:
podatelna@smidary.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.smidary.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495496127
[stolní]
+420495496101
[fax]
+420724187056
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 23.01.2014 07:30:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English