ePUSA
 
Vyhledávání:

Městys Bojanov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městys
(1) Ofic. název subjektu:
Městys Bojanov
(4) Adresa:
Bojanov 18
53826 Bojanov
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00269867
(7) DIČ: Nápověda
CZ00269867
    Kód obce:
571202
   Zkratka subjektu:
Bojanov
(4) Email:
ou.bojanov@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.bojanov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
469675208
[fax]
469675208
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:30
  12:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:40:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English