ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC KOZOJEDY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC KOZOJEDY
(4) Adresa:
Kozojedy 43
50703 Kozojedy
(5) Bankovní spojení:
24323541/0100
(CZ84 0100 0000 0000 2432 3541)
(6) IČ: Nápověda
00578410
(7) DIČ: Nápověda
CZ00578410
    Kód obce:
572136
   Zkratka subjektu:
KozojedyJi
(4) Email:
ou.kozojedy@tiscali.cz
[oficiální]
obec@kozojedy.com
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kozojedy.com
[oficiální]
(4) Telefon:
+420493595151
[stolní]
+420724179922
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:30 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 06.05.2015 20:47:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English