ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Ostružno

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Ostružno
(4) Adresa sídla:
Ostružno 5
50601 Ostružno
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
25326541/0100
(CZ29 0100 0000 0000 2532 6541)
(6) IČ: Nápověda
00578495
(7) DIČ: Nápověda
CZ00578495
    Kód obce:
573281
   Zkratka subjektu:
Ostruzno
(4) Email:
obecostruzno@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420493533030
[stolní]
+420725081064
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:08:00
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English