ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC PUCHLOVICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC PUCHLOVICE
(4) Adresa sídla:
--- nevyplněno ---
(4) Doručovací adresa:
Puchlovice 16
50315 Nechanice
(5) Bankovní spojení:
1080786369/0800
(CZ69 0800 0000 0010 8078 6369)
(6) IČ: Nápověda
45978794
(7) DIČ: Nápověda
CZ45978794
    Kód obce:
573531
   Zkratka subjektu:
Puchlovice
(4) Email:
puchlovice@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420495444279
[stolní]
+420725081310
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 19:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 03.07.2015 18:46:48
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English