ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC KRÁLOVA LHOTA

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC KRÁLOVA LHOTA
(4) Adresa sídla:
Králova Lhota 30
51771 Králova Lhota
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1183662369/0800
(CZ08 0800 0000 0011 8366 2369)
(6) IČ: Nápověda
00275000
(7) DIČ: Nápověda
CZ00275000
    Kód obce:
576409
   Zkratka subjektu:
KrlvLhtaRy
(4) Email:
ou.kralovalhota@seznam.cz
[oficiální]
ou.kralovalhota@seznam.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.kralovalhota.cz
[oficiální]
http://www.kralovalhota.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420774940013
[mobilní]
+420777940012
[mobilní]
+420494661011
[fax]
+420494661148
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 19:00 - 21:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2014 20:30:20
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English