ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC LUKAVICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC LUKAVICE
(4) Adresa sídla:
Lukavice 190
51603 Lukavice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1240276369/0800
(CZ97 0800 0000 0012 4027 6369)
(6) IČ: Nápověda
00579301
(7) DIČ: Nápověda
CZ00579301
    Kód obce:
576492
   Zkratka subjektu:
LukaviceRy
(4) Email:
obec.lukavice@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.lukavice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494542137
[stolní]
+420724182815
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 18:00
Úterý: 07:30 - 16:00
Středa: 08:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:30 - 16:00
Pátek: 07:30 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:12:23
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English