ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Rokytnice v Orlických horách

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Rokytnice v Orlických horách
(4) Adresa sídla:
náměstí Jindřicha Šimka 3
51761 Rokytnice v Orlických horách
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1240089379/0800
(CZ74 0800 0000 0012 4008 9379)
[běžný účet]
(6) IČ: Nápověda
00275301
(7) DIČ: Nápověda
CZ00275301
    Kód obce:
576701
   Zkratka subjektu:
ROKYTVORLI
(4) Email:
petr.hudousek@mu.rokytnice.cz
[podatelna]
podatelna@mu.rokytnice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.rokytnice.cz
[řešení životních situací]
http://www.rokytnice.cz/index.php?id=2050&lang=cze
[podatelna]
http://www.rokytnice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494379021
[stolní]
+420494379037
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 07:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 14.05.2012 13:00:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English