ePUSA
 
Vyhledávání:

obec Říčky v Orlických horách

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
obec Říčky v Orlických horách
(4) Adresa sídla:
Říčky v Orlických horách 2
51761 Říčky v Orlických horách
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1240087349/0800
(CZ79 0800 0000 0012 4008 7349)
(6) IČ: Nápověda
00579149
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576735
   Zkratka subjektu:
Rckrlckchh
(4) Email:
ou.ricky@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecricky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724187334
[mobilní]
+420603492062
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English