ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hamry

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hamry
(4) Adresa:
Hamry 30
34022 Hamry
(5) Bankovní spojení:
2366527359/0800
(CZ38 0800 0000 0023 6652 7359)
(6) IČ: Nápověda
43313809
(7) DIČ: Nápověda
CZ43313809
    Kód obce:
578240
   Zkratka subjektu:
Hamry
(4) Email:
urad@obechamry.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obechamry.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376390180
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: adm_hamry@czp, poslední úprava: 30.04.2019 10:34:02
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English