ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dolní Branná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dolní Branná
(4) Adresa sídla:
Dolní Branná 256
54362 Dolní Branná
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
5021601/0100
(CZ79 0100 0000 0000 0502 1601)
(6) IČ: Nápověda
00277738
(7) DIČ: Nápověda
CZ277738
    Kód obce:
579122
   Zkratka subjektu:
DlniBranna
(4) Email:
obec@dbranna.cz
[oficiální]
(4) WWW:
obec@dbranna.cz
[podatelna]
http://www.dbranna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724180071
[mobilní]
+420499421385
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 14:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.10.2013 11:00:18
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English