ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Jívka

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Jívka
(4) Adresa sídla:
Jívka 42
54213 Jívka
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1303684379/0800
(CZ71 0800 0000 0013 0368 4379)
(6) IČ: Nápověda
00277983
(7) DIČ: Nápověda
CZ00277983
    Kód obce:
579378
   Zkratka subjektu:
Jivka
(4) Email:
obec.jivka@worldonline.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.jivka.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420776249700
[mobilní]
+420499897931
[fax]
+420499897140
[stolní]
+420499897931
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:30 - 16:00
Úterý: 08:00 - 11:30
  12:30 - 15:00
Středa: 08:00 - 11:30
  12:30 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:45:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English