ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC KOHOUTOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC KOHOUTOV
(4) Adresa sídla:
Kohoutov 65
54401 Kohoutov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00278017
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579408
   Zkratka subjektu:
Kohoutov
(4) Email:
obec.kohoutov@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kohoutov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724224782
[mobilní]
+420499693030
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 13:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 05.08.2013 11:38:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English