ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Letohrad

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Letohrad
(4) Adresa:
Václavské náměstí 10
56151 Letohrad
(5) Bankovní spojení:
1323896379/0800
(CZ11 0800 0000 0013 2389 6379)
(6) IČ: Nápověda
00279129
(7) DIČ: Nápověda
CZ00279129
    Kód obce:
580538
   Zkratka subjektu:
LETOHRAD
(4) Email:
e-podatelna@letohrad.eu
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.letohrad.eu/?nadpis=C_-_Prdatclna&ids=35
[podatelna]
http://www.letohrad.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420465621215
[fax]
+420465676425
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 11.04.2012 09:40:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English