ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zářecká Lhota

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zářecká Lhota
(4) Adresa sídla:
Zářecká Lhota 5
56501 Zářecká Lhota
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
16625611/0100
(CZ63 0100 0000 0000 1662 5611)
(6) IČ: Nápověda
00279820
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
581232
   Zkratka subjektu:
ZrckaLhota
(4) Email:
zarecka.lhota@centrum.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://zareckalhota.webpark.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420604148586
[mobilní]
+420725092574
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 19:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 16:14:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English