ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bílovice nad Svitavou

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bílovice nad Svitavou
(4) Adresa sídla:
Těsnohlídkovo náměsti 1000
Bílovice nad Svitavou
(4) Doručovací adresa:
Těsnohlídkovo náměstí 1000
66401 Bílovice nad Svitavou
(5) Bankovní spojení:
2800985257/2010
(CZ66 2010 0000 0028 0098 5257)
(6) IČ: Nápověda
00281581
(7) DIČ: Nápověda
CZ00281581
    Kód obce:
582824
   Zkratka subjektu:
BILOVNDSVI
(4) Email:
obec@bilovicens.cz
[oficiální]
podatelna@bilovicens.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://podatelna@bilovicens.cz
[podatelna]
http://www.bilovicens.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420545227335
[stolní]
+420545227335
[fax]
+420545227427
[stolní]
+420545227072
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: adm_BILOVNDSVI@czp, poslední úprava: 03.05.2019 10:52:17
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English