ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hřivínův Újezd

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hřivínův Újezd
(4) Adresa sídla:
Hřivínův Újezd 50
76307 Hřivínův Újezd
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00283983
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
585271
   Zkratka subjektu:
HrvnvUjezd
(4) Email:
starosta@hrivinuvujezd.cz
[oficiální]
hrivinuv.ujezd@worldonline.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hrivinuvujezd.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577996074
[stolní]
+420724179344
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:19:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English